Specjalizacja

Szanowni Państwo,

Od prawie 12 lat  najpierw jako aplikant, później jako samodzielny adwokat wraz z moim zespołem, w skład, którego wchodzi trzech aplikantów i kancelariami współpracującymi – zajmujemy się sprawami cywilnymi, karnymi, gospodarczymi oraz rodzinnymi.

Codzienna praktyka, począwszy od najprostszych spraw w Sądach Rejonowych, poprzez skomplikowane procesy w Sądach Okręgowych, jak również w Sądach Apelacyjnych i Sądzie Najwyższym, nauczyły nas z jednej strony pokory, z drugiej dały przede wszystkim wiele doświadczeń, które wykorzystujemy w codziennej pracy.