Wynagrodzenie

Koszt jednorazowej porady prawnej wynosi 300 złotych brutto, natomiast koszt zastępstwa w danej sprawie uzależniony jest między innymi od etapu sprawy, jej rodzaju, stopnia zawiłości czy też ilości czynności procesowych, w jakich mielibyśmy uczestniczyć. Zawsze warunki finansowe przedstawiamy klientowi przed rozpoczęciem współpracy. Zazwyczaj system wynagrodzenia oparty jest na honorarium ryczałtowym, płatnym z góry. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności przy pomocy prawnej dla korporacji, opieramy się na rozliczeniu godzinowym.

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest w dużej mierze od wartości przedmiotu sporu –
w sprawach cywilnych – ceny zaczynają się od stawek minimalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie i wynoszą:

1) do 500 zł – 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Koszty pomocy prawnej zawsze dzielimy na poszczególne etapy postępowania, tak aby nasz Mocodawca doskonale wiedział, za co konkretnie płaci i jaka jest wysokość wynagrodzenia.
Staramy się, aby system płatności był maksymalnie czytelny i prosty, zaś wyliczenie konkretnej kwoty za naszą pomoc prawną następuje zazwyczaj na pierwszym spotkaniu, po zapoznaniu się
z podstawowymi informacjami na temat danej sprawy.