O MNIE

Marta Lech – adwokat, należy do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie od 2008 r. Specjalista w prawie cywilnym, rodzinnym, karnym a przede wszystkim w zakresie reprezentacji w sporach sądowych.Zajmuje się prowadzeniem stałej, kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, jak również występuje w sprawach indywidualnych, najczęściej jako obrońca. Doradza klientom działającym m.in. na rynku usług budowlanych oraz w branży zajmującej się obrotem nieruchomościami.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła prowadząc obsługę prawną przedsiębiorców z różnych dziedzin, obejmującą nadzór formalno – prawny nad procesami inwestycyjnymi związanymi
z budową kanalizacji teletechnicznych i obejmującą nadzór formalno – prawny nad organizacją Festiwalu Filmowego ERA NOWE HORYZONTY.
Od wielu lat prowadzi sprawy rodzinne, w szczególności rozwody, sprawy o organicznie władzy rodzicielskiej, kontakty, czy alimenty. Od kilku lat prowadzi też mediacje. Reprezentowała także klientów w licznych sporach sądowych na wszystkich szczeblach, zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych. Występowała jako obrońca w sprawach lustracyjnych, zorganizowanych grup przestępczych a także przed Krajową Radą Radiofonii i Telewizji i przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym. W latach 2004 – 2007 odbyła aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Warszawie, wcześniej ukończyła Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji. Od 2006 r. prowadzi własną kancelarię prawną, i obecnie doradza także w kwestiach dot. stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego.