O MNIE

Marta Lech – adwokat, należy do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie od 2008 r. Specjalista w prawie cywilnym, rodzinnym, karnym a przede wszystkim w zakresie reprezentacji w sporach sądowych. Zajmuje się prowadzeniem stałej, kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, jak również występuje w sprawach indywidualnych, najczęściej jako obrońca.

Od wielu lat prowadzi sprawy rodzinne, w szczególności rozwody, sprawy o organicznie władzy rodzicielskiej, kontakty, czy alimenty. Od kilku lat prowadzi też mediacje. Reprezentowała także klientów w licznych sporach sądowych na wszystkich szczeblach, zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych.

Występowała jako obrońca w sprawach lustracyjnych, zorganizowanych grup przestępczych a także przed Krajową Radą Radiofonii i Telewizji i przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym. W latach 2004 – 2007 odbyła aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Warszawie, wcześniej ukończyła Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji. Od 2006 r. prowadzi własną kancelarię prawną i obecnie doradza także w kwestiach dot. wystąpienia do TSUE oraz pozwami przeciwko bankom w sprawie unieważnienia umów kredytowych.